Remont Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie


Głogów     Lis 2019
W ramach zawartej umowy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. zrealizował kompletny remont wraz z rozbudową Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. 
Zakres prac zrealizowanych w ramach kontraktu obejmował roboty branży budowlanej  (w tym architektoniczną i konstrukcyjną), instalacje (w tym: sanitarna, elektryczna, teletechniczna), scenotechnika, nagłośnienie i akustyka oraz zagospodarowania terenu.
W ramach kontraktu Generalny Wykonawca uzyskał w imieniu Zamawiającego decyzję pozwolenia na użytkowanie.
design by LEMONPIXEL.pl