Firma Pre-Fabrykat

Firma Pre-Fabrykat Sp. z o.o. jako generalny wykonawca robót budowlanych specjalizuje się w budowie obiektów kubaturowych. Od 2003 roku z sukcesem zrealizowała wiele inwestycji - takich jak: hale produkcyjno-magazynowe, hale widowiskowo-sportowe, baseny, ośrodki administracji, szkolnictwa, służby zdrowia i kultury.
Wykonujemy również rewitalizacje przestrzeni i obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Dzięki realizacji różnorodnych zadań, ciągłym szkoleniom, wysokiej kulturze pracy i dobrej atmosferze, Spółka zbudowała doświadczony, wykwalifikowany i zaangażowany zespół inżynierów.

W grudniu 2021 r. firma Pre-Fabrykat przeszła pozytywnie kolejny audyt, który udowodnił, że wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny jest z normą ISO 9001:2015. Certyfikat został przyznany przez DEKRA Certification.

design by LEMONPIXEL.pl