Firma Pre-Fabrykat została generalnym wykonawcą hali produkcyjnej

dla fabryki papieru WEPA Professional Piechowice S.A.

design by LEMONPIXEL.pl