Pre-Fabrykat rozbuduje szkołę w Bielanach Wrocławskich

Spółka Pre-Fabrykat, jako generalny wykonawca, wykona rozbudowę budynku szkoły w Bielanach Wrocławskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu. Umowa obejmuje również wyposażenie obiektu w sprzęt i meble. Inwestycja zakończy się uzyskaniem przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu.
Zamawiającym jest Gmina Kobierzyce.
design by LEMONPIXEL.pl