Pre-Fabrykat generalnym wykonawcą termomodernizacji Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu

W dniu 19.09.2017 roku podpisano umowę, w ramach której Pre-Fabrykat Sp. z o.o. zrealizuje termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Zgorzelcu.

Podpisana umowa obejmuje:
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu budynku szkoły i sali gimnastycznej
- wymianę drzwi zewętrznych
- wzmocnienie ścian budynku
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
- wymianę instalacji sanitarnych
- montaż pomp ciepła
- montaż ogniw fotowoltaicznych
design by LEMONPIXEL.pl