Pre-Fabrykat generalnym wykonawcą remontu i rozbudowy Teatru

im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie

W ramach zawartej umowy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. zrealizuje kompletny remont wraz z rozbudową Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie.
design by LEMONPIXEL.pl