Pre-Fabrykat generalnym wykonawcą inkubatora przedsiębiorczości w Lubinie

Podpisaliśmy umowę na wybudowanie inkubatora przedsiębiorczości w Lubinie.
Inwestorem jest Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lubinie.
Obiekt będzie pełnił funkcje usługowo-biurową.


 
design by LEMONPIXEL.pl