Pre-Fabrykat generalnym wykonawcą hali sportowej w Podgórzynie


Spółka Pre-Fabrykat została generalnym wykonawcą hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie.
W ramach zawartej umowy Pre-Fabrykat Sp. z o.o. wykona budynek hali wraz z częścią łącznika oraz zagospodarowaniem terenu.
Zamawiającym jest Gmina Podórzyn.
design by LEMONPIXEL.pl