Odbudowa zbiornika małej retencji wody

na cele sportowo-rekreacyjno-turystyczne


Bolesławiec     Mar 2015
Zakres inwestycji obejmował:
  • odbudowę zbiornika wodnego z podziałem na część basenową z wodą uzdatnioną i część naturalną z wodą przepływową
  • budowę pomostu-grobli i pomostu dla wędkarzy
  • budowę obiektów technologicznych i instalacji służących uzdatnianiu wody basenowej
  • budowę drogi dojazdowej
  • budowę budynków szatniowo-sanitarnych

Termin wykonania inwestycji: 2014/2015
Miejsce: Bolesławiec

design by LEMONPIXEL.pl