Kolejny audyt ISO 9001:2015

Wynik pozytywny!

Spółka Pre-Fabrykat przeszła kolejny audyt, który sprawdza zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001:2015.
Po raz kolejny udowodniliśmy, że wdrożone rozwiązania, zapewniają nam właściwą kontrolę nad procesami w firmie.
design by LEMONPIXEL.pl