Inżynierowie z Pre-Fabrykat z tytułem "Inżynier roku"

Zespół inżynierów firmy Pre-Fabrykat, kierujący odbudową Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie, otrzymał tytuł "Inżynier roku" w konkursie organizowanym corocznie przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

https://dos.piib.org.pl/konkurs-inzynier-roku-za-rok-2019-laureaci/
design by LEMONPIXEL.pl