Hala produkcyjna fabryki papieru WEPA Professional w Piechowicach


Piechowice     Lut 2017

Spółka Pre-Fabrykat, jako Generalny Wykonawca, wykonała inwestycję, polegającą na budowie hali produkcyjnej fabryki papieru wraz z halą wyrobów gotowych. Budowa hali odbywała się równolegle z montażem maszyny papierniczej. Ze względu na wymagania ppoż, cały obiekt został wykonany w technologii żelbetowej.

Inwestor:
Wepa Professional Piechowice S.A.

W ramach zawartej umowy wykonano:

  • kompletny obiekt hali produkcyjnej oraz halę wyrobów gotowych
  • instalacje sanitarne wraz z wentylacją hali
  • instalacje elektryczne
  • sieci zewnętrzne
 
Powierzchnia zabudowy: 5 011 m2
Kubatura: 74 329 m3
Termin wykonania inwestycji: 2016
Miejsce: Piechowice
design by LEMONPIXEL.pl