Budowa pasywnego budynku szkoły i przedszkola w Podgórzynie

w systemie zaprojektuj i wybuduj


Podgórzyn     Lis 2018
Inwestycja została zrealizowana w formule "zaprojektuj-wybuduj" zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.
Zakres kontraktu obejmował wykonanie prac projektowych oraz roboty branży budowlanej wraz z instalacjami i zagospodarowanie terenu. Uzyskaliśmy również pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Ponadto w wyniku przeprowadzonego testu szczelności powietrznej budynku stwierdzono, że krotność wymiany powietrza na godzinę przy różnicy ciśnienia 50Pa, wynosi dla badanego budynku 0,3 i tym samym jest niższa, niż wartość zalecana dla budynków pasywnych, która nie może być większa niż 0,6.
design by LEMONPIXEL.pl