Budowa pasywnego budynku przedszkola z funkcją żłobkową w Pieszycach

Inwestycja realizowana w systemie zaprojektuj-wybuduj.


Pieszyce     Sty 2019
W ramach umowy Pre-Fabrykat wykonał budynek przeznaczony na cele usługowo oświatowe składający się z zaplecza kuchennego, oddziału żłobka, piętrowego oddziału przedszkola oraz części technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pieszyce. Obiekt przeznaczony do opieki dziennej łącznie dla maksymalnie 250 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 46 dzieci w wieku żłobkowym. Część żłobkowa jest częścią parterową, niepodpiwniczoną natomiast część przedszkolna jest częścią piętrową, niepodpiwniczoną wraz z windą do przewozu osób między kondygnacjami.
 
W ramach inwestycji wykonano:
 
Instalacje sanitarne wewnętrzne:
 • Instalacja technologiczna wraz z wewnętrzną instalacją gazu;
 • Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego;
 • Instalacja wentylacji mechanicznej i chłodzenia powietrza;
 • Instalacje wewnętrzne wod-kan w budynku i na terenie działki;
Instalacje sanitarne zewnętrzne:
 • Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej (wraz z separatorem tłuszczu z zaplecza kuchennego;
 • Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do instalacji kanalizacji deszczowej ulicy Piotra Własta;
 • Przyłącze wodociągowe;
Instalacje elektryczne:
 • Zasilanie w energię elektryczną;
 • Dystrybucja mocy;
 • Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
 • Instalacje siłowe;
 • Instalacje gniazd wtykowych ogólnych i dedykowanych;
 • Zasilanie urządzeń technologicznych w budynku;
 • Zasilanie urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych;
 • Zasilanie systemów niskoprądowych;
 • Instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych;
 • Instalacja odgromowa;
 • Instalacja fotowoltaiczna;
 • Instalacja oddymiania klatki schodowej;
 • Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony od porażeń prądem elektrycznym;
 • Instalacja oświetlenia zewnętrznego;
 • Budowa abonenckich linii kablowych NN dla zasilania budynku;
 • Budowa linii kablowych NN dla zasilania urządzeń w terenie.
Aparatura kontrolna – pomiarowa wraz z automatyką:
 • Instalacja 3 central wentylacyjnych pracujących w jednej sieci;
 • Utworzenie systemu BMS dla całego budynku;
 • Wzajemne powiązanie ze sobą systemów instalacji niskoprądowych;
 
Zagospodarowanie terenu:
 • Parking na 20 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnych;
 • Zatoczka samochodowa;
 • Miejsce gromadzenia odpadów stałych;
 • Utwardzone ciągi piesze i komunikacyjne;
 • Ogrodzenie;
 • Plac zabaw dla dzieci z urządzeniami oraz elementami małej architektury;
 • Nasadzenia zielone, trawy, byliny, krzewy i drzewa;
 • Oświetlenie zewnętrzne (latarnie uliczne) wzdłuż ciągów komunikacyjnych;
 • Oświetlenie zewnętrzne (oprawy oświetleniowe na budynku).
design by LEMONPIXEL.pl