Budowa basenów we Wrocławiu

przy ul. Wejherowskiej


Wrocław     Mar 2017
W ramach zawartej z Gminą Wrocław umowy, zrealizowaliśmy (w systemie Zaprojektuj-Wybuduj) budynek krytej pływalni wraz z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych.

Inwestor:
Gmina Wrocław

Wartość kontraktu:
55,09 mln zł netto

Kryta pływalnia:
Powierzchnia użytkowa: 6 859,64 m2
Powierzchnia zabudowy: 3 937,33 m2
Kubatura: 58 830,55 m3
Niecka główna: 25m x 51,3m
Niecka treningowa: 25m x 8m
Termin wykonania inwestycji: 2015/2016

Zewnętrzne baseny:
Budynek pawilonu szatniowo-sanitarnego
Budynek stacji uzdatniania wody
Powierzchnia niecek zewnętrznych: ponad 2 800 m2
design by LEMONPIXEL.pl