Firma Pre-Fabrykat

Firma Pre-Fabrykat Sp. z o.o. jako generalny wykonawca robót budowlanych specjalizuje się w budowie obiektów kubaturowych. Od 2003 roku z sukcesem zrealizowała już ponad 100 inwestycji - takich jak: hale produkcyjno-magazynowe, hale widowiskowo-sportowe, baseny, ośrodki administracji, szkolnictwa, służby zdrowia i kultury.
Wykonujemy również rewitalizacje przestrzeni i obiektów podlegających ochronie konserwatorskiej. Dzięki realizacji różnorodnych zadań, ciągłym szkoleniom, wysokiej kulturze pracy i dobrej atmosferze, Spółka zbudowała doświadczony, wykwalifikowany i zaangażowany zespół inżynierów.

W dniu 05.12.2015 r. firma Pre-Fabrykat przeszła pozytywnie kolejny audyt, który udowodnił, że wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny jest z normą ISO 9001:2008. ​Certyfikat został przyznany przez DEKRA Certification.

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO
Mając na uwadze wzrost roli informacji, na początku 2013 roku Spółka podjęła starania o uzyskanie uprawnień do realizacji umów i zleceń, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych. Od kwietnia 2013 r. w Spółce istnieje Pion Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Tajną. Od dnia 28.05.2014 r. firma posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego uprawniające do realizacji umów i zleceń związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE". Kierownictwo Spółki oraz część jej pracowników ma uprawnienia indywidualne do dostępu do informacji niejawnych (Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego). Od 2017 roku posiadamy dostęp do dokumentów niejawnych Unii Europejskiej i NATO.

design by LEMONPIXEL.pl