Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Od kwietnia 2013 r. w Spółce istnieje Pion Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Tajną. Od dnia 28.05.2014 r. firma posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego uprawniające do realizacji umów i zleceń związanych z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE". Od 2017 roku posiadamy uprawnienia o klauzulach NATO Secret oraz UE Secret.

Kierownictwo Spółki oraz część jej pracowników ma uprawnienia indywidualne do dostępu do informacji niejawnych (Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego).

PRE-FABRYKAT Sp. z o.o. merytorycznie i organizacyjnie przygotowana jest do realizacji obiektów budowlanych, także istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji.
 

design by LEMONPIXEL.pl